Reżim sanitarny

Drodzy Pacjenci,

w związku ze wznowieniem świadczeń rehabilitacyjnych przedstawiamy nowe zasady funkcjonowania placówki. Prosimy Państwa o BEZWZGLĘDNE zastosowanie się do nich:

1. Prosimy, aby Pacjenci przychodzili do placówki CAŁKOWICIE ZDROWI, bez jakichkolwiek oznak przeziębienia.

2. Obowiązuje REŻIM SANITARNY! Wymagane są maseczka i rękawiczki. Maseczka musi zakrywać NOS I USTA.

3. Prosimy o ograniczenie dotykania klamek i innych przedmiotów.

4. Przy okienku w Rejestracji może znajdować się wyłącznie jedna osoba, kolejne co najmniej w 1,5 metrowych odstępach.

5. Prosimy o korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk, znajdującym się przy wejściu.

6. Każdy Pacjent przed zabiegami zobowiązany jest wypełnić i podpisać ankietę epidemiologiczną.

7. Prosimy o ścisłe przestrzeganie godzin umówionych zabiegów! Pacjenci przychodzący za wcześnie muszą bezwzględnie czekać PRZED placówką.

W trosce o Państwa i nasze bezpieczeństwo uprzejmie prosimy o przestrzeganie powyższych zasad.