Wznowienie udzielania świadczeń rehabilitacyjnych-szczegóły

Szanowni Pacjenci,

w związku z odmrożeniem przez Rząd RP rehabilitacji od 4.05.2020 roku wznowiliśmy udzielanie świadczeń. Prosimy o zapoznanie się i BEZWZGLĘDNE przestrzeganie nowych zasad funkcjonowania placówki:

1. Do Poradni wchodzą Pacjenci wyłącznie w maseczce.

2. Prosimy o ograniczenie dotykania klamek i innych przedmiotów.

3. Przy okienku w Rejestracji może znajdować się niezmiennie jedna osoba, kolejne co najmniej w 1,5 metrowych odstępach.

4. Prosimy o dezynfekcję rąk płynem do dezynfekcji, znajdującym się przy wejściu.

5. Każdy Pacjent przed zabiegami zobowiązany jest podpisać ankietę epidemiologiczną.

6. Prosimy aby Pacjenci mieli ubrane rękawiczki.

7. Prosimy o ścisłe przestrzeganie godzin umówionych zabiegów. Pacjenci przychodzący za wcześnie muszą bezwzględnie czekać przed placówką.

8. Osoby towarzyszące Pacjentom muszą również oczekiwać poza placówką.